Cách đút củi vào lò cho anh em nào chưa biết

 
Video miêu tả chân thực quá trình đút củi vào lò của một cặp đôi người Việt Nam