Nhân lúc người yêu ngủ say, xoạc luôn cả em gái cô ấy.